Betalen

Betalen en betalingsvoorwaarden

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk. Tandheelkundige zorgaanbieders declareren met behulp van codes. Elke prestatie heeft een eigen code. Die code bestaat uit een letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11: Preventieve voorlichting en/of instructie standaard en V91: eenvlaksvulling ). Deze systematiek maakt uw factuur gemakkelijk te begrijpen en te controleren.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar Verzekeren tegen tandartskosten.

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden.

Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van uwnota.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Een aantal tarieven is exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Dit zijn de voor de behandeling noodzakelijke techniekkosten die extern ingekocht of in eigen beheer uitgevoerd worden, en de specifiek aan de betreffende prestatie toe te rekenen materiaalkosten. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. De prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn, zijn aangegeven met een * (sterretje).

^